A A Raka Sidan - Ngudiang Gen Nyak


intro : G . . Em . . Am . . D . . [ 3x ]
uli geDnding kal Gorahang kel orahang ken iluhD ane edotang beli pepoGjolan pepojAmalan beli sinCg bisa nGgerayu dadi iluh tusingAm ngugu gendinDg ene mula iluh GanDe katuju . .
* )
beli mDula liu kGuangan uling goba uling hartaD beli kuangan nanging kelG etohang uling tresAmna sinahC beli lakarG lebihan krana beli subaAm mrasa< iluh bes Djegeg mula tuah pGatut sayangang
reff :
iluhBm jegeg Cyening iluh enyak ken beli ngudyanDg dogen beGli kel enyak kadi rDasa manting baju manting clana nerikin bajunD iluhe beli eGnyak . . iluhBm jegegC beli cager angggon kurenan da iluDh sumenaGng saya kadi rDasa gaen dapur gaen sumur apa buin gaenD di kasur beli eGnyak . . urusuanC dapur urusan sumur apa bDuin urusan kasur nyongconCg sumur di kasur Dbeli paCling mGanjur . .
musik : G . . Em . . Am . . D . . [ 3x ] * )
beli mDula liu kGuangan uling goba uling harta Dbeli kuangan nanging keGl etohang uling treAmsna sinaCh beli lakGar lebihan krana beli subaAm mrasa iluh bes Djegeg mula tuah pGatut sayangang
reff :
iluhBm jegeg Cyening iluh enyak ken beli ngudyanDg dogen beGli kel enyak kadi rDasa manting baju manting clana nerikin bajunD iluhe beli eGnyak . . iluhBm jegeCg beli cager angggon kurenan da iluDh sumenaGng saya kadi rDasa gaen dapur gaen sumur apa buin gaenD di kasur beli eGnyak . . urusuanC dapur urusan sumur apa bDuin urusan kasur nyongconCg sumur di kasur Dbeli paCling mGanjur . .
ontro : G . . Em . . Am . . D . . G