Sheila On 7 - Betapa


ESeminggu setC#melah kau pergi ATeman silih bergantEi menghiBburku EBerkata sC#memua teratasi kan Aterus sembunyi Di baElik senyum pBalsu Ku dengarA DiriF#mmu tak seAndiri laF#mgi
Chorus
C#mAaaaaaAaa..... EBetapa hBancurnya C#mAaaaaaAaa..... EHati danB jiwaku ESetahun sC#metelah kau pergi kAu masih sembunyi DibalEik senyum paBlsu Ku dengAar DiF#mrimu tak Asendiri F#mlagi
C#mAaaaaaAaa..... EBetapa hBancurnya C#mAaaaaaAaa..... EHati danB jiwaku C#mAaaaaaAaa..... EBetapa hF#mancurnya Na na na Ana naaa... Na F#mna na na naaa... ATolong banBtu akC#mu meleBwati seAmua C#mAaaaaaAaa..... EBetapa hBancurnya C#mAaaaaaAaa..... EHati danB jiwaku C#mAaaaaaAaa..... EBetapaF#m betapa Na na Ana na naaa... Na naF#m na na naaa...