Sheila On 7 - Ambilkan bulan bu


[intro] G C G D G
ambilkan Gbulan bu ambilkan Cbulan bu yang selalu Gbersinar Cdi lanDgit ambilkan Gbulan bu ambilkan Cbulan bu yang selalu Gbersinar Cdi lanDgit
di lanGgit bulan benCderang cahayaAmnya sampai ke Dbintang ambilkan Gbulan bu untuk meCnerangi tidurku Gyang lelap Ddi malam geGlap
[int] G C G C D G C G D G
ambilkan Gbulan bu ambilkan Cbulan bu yang selalu Gbersinar Cdi lanDgit ambilkan Gbulan bu ambilkan Cbulan bu yang selalu Gbersinar Cdi lanDgit
di lanGgit bulan benCderang cahayaAmnya sampai ke Dbintang ambilkan G/Bbulan bu ambilkan Cbulan bu ambilkan Embulan bu Dooo uEwooo
di lanAgit bulan benDderang cahayaBmnya sampai ke Ebintang ambilkan A/C#bulan bu untuk meDnerangi tidurku Ayang lelap Edi malam geAlap tidurku C#myang lelap Edi malam geDlapDm E A